Контакты

E-mail: ask_bru@tut.by

Приёмная: 71-34-49

Бухгалтерия: 71-36-24

Инспектор по кадрам: 72-26-34

Внимание!

Поздравляем победителя областного конкурса "Абитуриент АСК-2021"

Радькову Татьяну

ГУО "Гимназия г.Шклова"

Приз - бесплатный сертификат на обучающие курсы по Рисунку.

Внимание!

Каждую субботу в 10:00 в архитектурно-строительном колледже в составе межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет»

День открытых дверей

В программе:

- Ознакомление с материально-технической базой, специальностями колледжа.

- Посещение учебных занятий, мастер-классы преподавателей.

- Запись на курсы.

- Встреча с администрацией колледжа.

Внимание!

Консультационный пункт
по вопросам приёмной кампании 2021 года работает
ежедневно с 9:00 до 15:00 по телефону
60-20-09

Внимание! С 01.04.2021 изменена стоимость проживания в общежитии. С подробностями можно ознакомиться по ссылке: Приказ о стоимости проживания в общежитии

Внеклассное мероприятие по английскому языку  «Добро пожаловать в Беларусь»

We invite you to discover Belarus - a wonderful country in the heart of Europe!

Belarus on map!

Мы запрашаем вас адкрыць Беларусь – цудоўную краіну ў сэрцы Еўропы!

Беларусь на карце!

You did not know until today, what kind of country is Belarus, and have no idea where it is situated? Many people think that there is nothing special in Belarus, but those who have been to Belarus before say that it’s a beautiful country with nice people, clean and safe cities, picturesque countryside, rich historical and cultural heritage. It’s a place where everyone feels like at home. Then take a look at the map and make a fascinating journey around Belarus! You will see the most beautiful sights and attractions of our republic, will know the history and culture and the beautiful nature of Belarus.

We invite you to discover your own Belarus!

Belarus offers to every visitor something interesting to see. If you like nature you’ll be surprised to see corners of untouched nature in numerous of Belarusian reserves and even just driving in a countryside, if you like modern life you will enjoy Belarusian cities - clean and safe, inhabited with nice and friendly people, if you like history or culture it worth to mention that a lot of major events of European and Russian history took place here, two World wars came through Belarus, crash of Czar’s Russia and Soviet Union.

Here we invite you to join our tours, to learn more about Belarus and to discover your own Belarus.

 

Вы не ведалi да сённяшняга дня, што за краiна Беларусь i дзе яна знаходзiцца? Многія думаюць, што няма нічога асаблівага ў Беларусі, але той, хто быў у Беларусі раней, скажа, што гэта – прыгожая краіна з добрымі людзьмі, чыстымi і бяспечнымi гарадaмi, жывапiснай сельскай мясцовасцю, багатай гістарычнай і культурнай спадчынай. Гэта месца, дзе кожны адчувае сябе як  дома. Цяпер паглядзіце на карту і здзейсніце падарожжа па Беларусі! Вы пазнаёміцеся са славутасцямі нашай рэспублікі і яе культурай, даведаецеся шмат цікавага аб гістарычным мінулым нашай Радзімы.

Мы запрашаем вас адкрыць сваю ўласную Беларусь!

Наша краіна прапануе кожнаму наведвальніку штосьці цікавае. Калі вам падабаецца прырода, то вы будзеце здзіўлены, убачыўшы куткі некранутай прыроды ў шматлiкiх беларускiх запаведніках i нават з’ездзiце ў сельскую мясцовасць,а калi вам падабаецца сучаснае жыццё, вы можаце наведаць беларускiя гарады, чыстыя і бяспечныя, дзе пражываюць цудоўныя iшчырыя людзi. А калі вам захочацца вывучыць гісторыю ці культуру, тады можна адзначыць, што шмат важных падзей еўрапейскай і расійскай гісторыі адбываліся тут,дзве сусветныя вайны прайшлі праз Беларусь, крах царскай Расеі і Савецкага Саюза.

Цяпер мы запрашаем вас далучыцца да нашай экскурсii,  даведацца больш аб Беларусi, i адкрыць сваю ўласную Беларусь.

 

So, we glad to meet you at our excursion. Today we are going to travel around our beautiful country – the Republic of Belarus. By what means can we travel around the country? Can we travel by plane, train or ship? There are many of us. We are a group. 

What is the best way of travelling for us?

The best way to see a beautiful country is to go on a sightseeing tour with a guide. We shall be your guides today. Today we’ll take you to a virtual journey to our wonderful country, get acquainted with famous Belarusian towns and cities and discover new places of interest.

Adventures and discoveries will take place while getting to know Belarusian cities, untouched nature, landmarks, theatres and museums. You will be amused by the hospitality of Belarusian people; you will be delighted by local festivals and holidays.

Well, we’d like to start!

So, Welcome to the Republic of Belarus, a beautiful country located at the boarders between Poland and Russia, a country of blue lakes, quiet nature and hospitable people.

Describing any interesting place in any country, we quite often refer to the outstanding personalities who have lived, worked, travelled, or even written a few lines about our country. I guess, you've heard about Yanka Kupala, the classic writer of Belarusian and world literature, one of the founders of modern Belarusian literature and literary Belarusian language, People's Poet of Belarus, the spiritual and moral leader of national rebirth in Belarus.

 

Такім чынам, мы рады вiтаць вас на нашай экскурсii. Cёння мы збіраемся падарожнічаць па нашай цудоўнай краiне - Рэспубліцы Беларусь. Для таго, каб падарожнічаць, зусім не абавязкова набываць білет, садзіцца ў цягнік ці ў аўтобус. Нас многа, мы група. А якi самы лепшы спосаб ажыццявiць падарожжа?

Самы лепшы спосаб убачыць краiну - гэта адправiцца у тур з экскурсаводам. Cёння мы будзем вашымi экскурсаводамi i адправімся з вамi ў віртуальнае падарожжа па нашай цудоўнай краiне, пазнаёмiмся са знакамiтымiбеларускiмiгарадамi i мястэчкамi i адкроем новыя славутасцi.

Прыгоды і адкрыццi будуць адбывацца, калi мы наведаемся ў беларускiя гарады, пабачым некранутую прыроду, славутасцi, тэатры i музеi. Вы будзеце захоплены гасціннасцю беларускага народа i мясцовымi святамi.

I вось, мы пачынаем!

Сардэчна запрашаем у Рэспублiку Беларусь - цудоуную краiну, размешчаную памiж Польшчай i Расеей, краiну блакiтных азёр, спакойнай прыроды i гасцiнных людзей.

Расказваючы аб любым цікавым месцы ў любой краіне, мы часта звяртаемся да выдатных асоб, якія жылі, працавалі, вандравалі і нават пісалі пра нашу краіну. Я думаю, што вы чулі пра Янку Купалу, выдатнага беларускага песняра, народнага паэта Беларусі, духоўнага і маральнага лідара нацыянальнага адраджэння Беларусі.


My native land

I'm bound to earth and sky by a thread wondrous strong,

Eternal gossamer that none can break or sever,

The earth caresses me, like her true son ever,

The bright sun holds my soul in its caresses long.

Even in my cradle I learned to know from song

Of all things close to me, of my home's narrow tether:

That I am but a millionth part from my field severed,

That the stars strike the sparks that bright in my heart throng.

Thus a native land I gained without strife or anger,

I grew with her, I'll not lay my bones among strangers,

I huddle to her close, as to my mother's breast,

And if someone should threaten me with harm or danger,

The threat upon my motherland is likewise pressed,

If he threaten her, I am the more distressed.

1915 Yanka Kupala


Бацькаўшчына

З зямлёй і небам звязывае мяне ніць —

Неразарваная веквечна павуціна:

Зямля мяне галубіць, як вернага сына,

А сонца мне душу не кідае туліць,

Яшчэ ў калысцы я наўчыўся з песень сніць

Аб гэтых блізкіх мне, а цесных так мясцінах:

Што роднай нівы я мільённая часціна,

Што зоркі роднай ў сэрцы мне іскрынка тліць.

Так Бацькаўшчыну я здабыў сабе без злосці,

Узрос з яе й чужых з яе не скінуў косці,

Грудзьмі тулюсь к ёй, як да матчыных грудзей.

I калі здзекуецца нада мною хтосьці —

Над Бацькаўшчынай здзекваецца ён маей,

Калі ж над ёй — мяне тым крыўдзіць найцяжэй.

1915  Янка Купала

Lida Castle

Lida Castle, in the Grodno region, is one of the oldest of all Belarus castles.

It was built in the early 14th century by Grand Duke Gediminas of Lithuania.

Famously built on sand, Lida Castle has withstood 7 centuries of battles and occupations of the surrounding land. The English and French Knights, Yury of Smolensk, the Crimean Tatars and the Swedes tried to occupy the castle.

The castle dominates the town of Lida, which was badly damaged in a fire in 1891.Stones from the south-western tower and parts of the western wall of the castle were used to repair fire-damaged houses.

In the 1920s work began to restore some of the castle walls.

In 1953 the castle was taken under state protection. It was not until 1982 that a restoration campaign was launched.

Lida castle today is an all-season tourist attraction, drawing thousands of visitors every year.

During the summer, knights’ tournaments are regularly held in this Belarus castle.

Лiдскi замак

Лідскі замак – замак у горадзе Ліда ў Гродзенскай вобласці. Замак з’яўляецца адным з самых старажытных з усіх беларускіх замкаў. Пабудаваны ў пачатку 14 стагоддзя па даручэнні князя Гедыміна.

Пастаўлены на насыпным пясчаным узгорку, замак сем стагоддзяў супрацьстаяў розным нягодам. Гэта былі англійскія і французскія рыцары, атрады смаленскага князя Юрыя Святаслававіча, крымскія татары і шведы.

У 1891 годзе Ліда згарэла, і гарадскія ўлады пачалі разбор і продаж замкавых будынкаў, каб выкарыстаць камні са сцен для аднаўлення горада.

Але ў 1920-ых гадах замкавыя збудаванні былі чуць падноўлены польскімі рэстаўратарамі.

У 1953 годзе Лідскі замак увайшоў у спіс помнікаў архітэктуры, узятых пад дзяржаўную ахову. З 1982 года ў Лідскім замку вядуцца рэстаўрацыйныя работы.

Зараз замак стаў цэнтрам правядзення рыцарскіх фестываляў.

Khatyn memorial

Khatyn memorial is a tribute to almost three million Belarusians who died during the Great Patriotic War. It stands 54km north-east of Minsk in the Minsk region of Belarus.

Until 1943 Khatyn was a usual Belarusian village. But on March 22, 1943, after a skirmish nearby in which a German officer was killed, the occupying German forces encircled the village.

All the inhabitants were rounded up and taken to a barn, which was then set on fire. Some 149 people, including 75 children, died. Only one adult, 56-year-old Joseph Kaminsky, survived the attack. He found his injured son but was unable to save him. The boy later died in his arms.

This tragic moment from Joseph Kaminsky‘s life served as a basis for creation  of an astonishing 6m bronze statue called “The Unconquered Man” which is a tribute to Joseph Kaminsky and his son. Two vast granite slabs mark the place where the barn was raised to the ground.

The memorial has 26 chimneys with bells – one for each of the houses in the village – which ring out every hour. Each chimney has a plaque remembering the family members who died.

In recent years a small museum and photo display have been added to the memorial.

Прыпынак другі – “ Хатынь”

Мемарыяльны комплекс “Хатынь” – даніна амаль тром мільёнам, загінуўшым у час Вялікай Айчыннай вайны. Знаходзіцца ён за 54 кіламетры ў паўночна-ўсходнім накірунку ад Мінска.

Да 1943 года Хатынь была звычайнай беларускай вёскай. Але 22 сакавіка 1943 года, пасля таго, як у 6-ці кіламетрах ад Хатыні партызанамі была абстраляна аўтакалона фашыстаў і ў выніку нападзення забіты нямецкі афіцэр, фашысты акружылі вёску.

Усіх жыхароў сагналі ў калгасны хлеў і падпалілі. Загінула 149 чалавек, у тым ліку 75 дзяцей. Толькі адзін дарослы, 56-цігадовы Іосіф Каменскі, застаўся жывы. Ён знайшоў параненага сына, але не змог яго выратаваць. Хлопчык памёр на руках у бацькі. Гэты трагічны момант з жыцця Іосіфа Камінскага пакладзены ў аснову стварэння адзінай скульптуры мемарыяльнага комплекса «Хатынь» — скульптуры «Няскораны чалавек». Злева ад скульптуры знаходзяцца дзве гранітныя пліты, якія адзначаюць месца смерці жыхароў вёскі. На месцы кожнага дома (іх было 26) ляжыць першы вянец зруба, расчынены веснічкі і ўстаноўлены абеліск. На ім імёны іпрозвішчы зажываспаленых людзей, указаны ўзрост дзяцей да16 год. На кожным абеліску – звон.

У апошнія годы да мемарыяльнага комплекса дабаўлены невялікі музей і фотавыстава.

Belovezhskaya Pushcha National Park

The first records of the Belovezhskaya Pushcha National Park date back to the year 983. The name comes from a white tower in the vicinity (Belaya Vezha) erected 700 years ago, and the name Pushcha is mentioned in both Lithuanian and Polish historical documents dating back to the 15th century.

A key tourist attraction of Belarus, Belovezhskaya Pushcha National Park is what’s left of the primeval forest which used to stretch from the Baltic Sea to the Buh River and from Odder to the Dnieper River. The primeval forest of this National Park is home to over 900 plants and 250 animals and birds, including several rare species. The park is famous for its ancient named oak trees dating back more than 500 years. Belovezhskaya Pushcha National Park is also home to more than 250 animal and bird species, including the largest population of the rare European bison.

In 1939 the land was declared a state reserve and in 1944 part of the reserve was given to neighbouring Poland.

Belovezhskaya Pushcha National Park was made a UNESCO World Heritage Site in 1992. In 1993 it was granted UNESCO Biosphere Reserve status.

Today Belovezhskaya Pushcha National Park is one of the most famous places in Belarus and plays a very important role in the ecology of Belarus.

As well as the forest, Belovezhskaya Pushcha National Park also boats a zoo, library and a museum. It should be mentioned that it is Father Frost’s residence.

Нацыянальны парк “Белавежская пушча”

Першыя ўпамінанні аб Белавежскай пушчы адносяцца да 983 года. А калі ў 1276 годзе быў пабудаваны горад Каменец, то з Белай вежай гэтага горада звязваюць паходжанне назвы "Белавежская пушча".

Асноўная славутасць пушчы – гэта рэшткі гіганцкага ляснога масіву, які ў 12-ым стагоддзі распасціраўся ад Балтыйскага мора да Буга і ад Одэра да Дняпра. Зараз у гэтым першабытным лесе нацыянальнага парку суседнічаюць больш за 900 відаў раслін і каля 250 відаў жывёл і птушак. Асабліва парк знакаміты сваімі старажытнымі дубамі, узрост якіх перавышае 500 гадоў. І нельга не сказаць пра зубра, які стаў сімвалам запаведніка.

У 1939 годзе землі Белавежскай пушчы былі аб’яўлены дзяржаўным запаведнікам, але ў 1944 годзе частка запаведніка была аддадзена суседняй Польшчы. У 1992 годзе Белавежская пушча была зроблена аб’ектам Сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. У 1993 годзе яна атрымала статус біясфернага запаведніка.

У цяперашні час Нацыянальны парк «Белавежская пушча» з’яўляецца адным з найбольш вядомых месцаў. Аб жывёльным і раслінным свеце Белавежскай пушчы расказвае не толькі першабытны лес, але музей прыроды, заапарк і бібліятэка. Таксама не будзем забываць што Белавежская пушча – гэта рэзідэнцыя Дзеда Мароза.

Krevo Castle ruins

The Krevo Castle ruins is one of the most popular tourist attractions in Belarus

The Krevo Castle ruins are situated near the town of Smorgon in the Grodno region of Belarus

Krevo Castle is one of the oldest Belarus castles and dates from the early 14th century. It is an important place in Belarus because it was the first all-stone castle to be built in the region. The stone walls were 2.5m thick and 13m high. The castle had two towers which guarded the rest of the fortress.

During the 16th century the Tatars and the Russians tried to capture the castle but it remained intact. By the early 19th century the castle was abandoned and the buildings were mostly destroyed during World War 1.

Today only the ruins of the castle remain. The perimeter walls can still be seen, but only a few fragments of the towers are still intact.

Many legends surround the Krevo Castle ruins, including tales of an underground tunnel from the castle to Vilnius, and a beautiful princess who was bricked up alive in the castle walls. The many colourful stories surrounding Krevo Castle ruins make it one of the most popular tourist attractions in Belarus.

Крэўскі замак

Крэўскі замак – адна з асноўных славутасцей Беларусі. Руіны замка знаходзяцца каля горада Смаргонь у Гродзенскай вобласці. Пабудаваны замак у пачатку 14 стагоддзя па загаду вялікага князя літоўскага Альгерда на месцы старога драўлянага замка. Сцены былі таўшчынёй 2,5 метра і 13 метраў вышынёй. Таксама ў замку было дзве абарончыя вежы. Гэты быў першы замак, пабудаваны з каменю.

На працягу 16-ага стагоддзя татары і рускія спрабавалі захапіць і знішчыць замак, але канчаткова замак быў знішчаны падчас Першай сусветнай вайны, бо знаходзіўся на лініі фронту.

На сённяшні момант засталіся толькі руіны замка, у якіх можна ўбачыць па рэштках сцен перыметр замка, некалькі фрагментаў веж.

Шмат легенд акружаюць руіны замка: гэта апавяданні аб падземным тунэлі ад замка да Вільнюса, аб царкве, якая правалілася пад зямлю, а таксама легенда аб дзяўчыне, дачцэ мясцовага млынара, у якую закахаўся жудасны дух, што гаспадарыў у мясцовасці каля Крэўскага замка. Зацікавіліся? Так, сапраўды, дзякуючы мноству легенд руіны Крэўскага замка з'яўляюцца адной з найбольш прывабных турыстычных мясцін у Беларусі.

Mir Castle

Mir Castle in Grodno region is one of the most important tourist attractions in Belarus, an outstanding 16th-century fortification and a UNESCO World Heritage site

The Mir Castle complex (Mirsky zamok) is an outstanding example of 16th-century fortification art. It’s located in the town of Mir in the Grodno region of Belarus.

The construction of this Belarus’ Gothic style castle was started in the 1520s by Duke Ilinich. In 1568 the castle came into the hands of Mikolay Radziwil, who completed it in Renaissance style. During the Napoleonic wars the castle was severely damaged.

In 1891, the castle is bought by Nikolai Svyatopolk-Mirsky who started bringing order to his new property. His son continued his father’s work, led by renowned architectTeodor Bursze.

In 2000 UNESCO designated Mir Castle a World Cultural and Natural Heritage site.

The successful blend of Gothic, Baroque and Renaissance architecture makes Mir Castle one of the most impressive castles in Europe.

Following intensive restoration works, Mir Castle was reopened to the public in December 2010. Renovation works on the Mir Castle Complex, however, are still underway.

Мірскі замак 

Мірскі замак - адна з важнейшых славутых турыстычных мясцін у Беларусі, выдатнае абарончае збудаванне XVI стагоддзя, занесенае ў Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА

Мірскі замкавы комплекс (Мірскі замак) — выдатны прыклад абарончага дойлідства XVI стагоддзя. Ён размешчаны ў пасёлку Мір у Гродзенскай вобласціБеларусі.

Самыя раннія збудаванні выкананы ў гатычным стылі і адносяцца да 1520 года. Гэты беларускі замак быў закладзены ў пачатку XVI стагоддзя князем Іллінічам.

У 1568 годзе замак перайшоў у валоданне Мікалая Радзівіла, які дабудаваў яго ўстылі рэнесансу.

У час Напалеонаўскіх войнаў замак сур’ёзна пацярпеу.

У  1891годзе прададзены Мікалаю Святаполк-Мірскаму. Яго сын пачаў аднаўленне замка, якое праходзіла пад кіраўніцтвам архітэктараТэадора Буршэ.

У  2000 годзе  ЮНЭСКА  ўключыла Мірскі замак у Спіс сусветнай культурнай і прыроднай спадчыны.Удалае спалучэнне архітэктурных стыляў готыкі, барока і рэнесансу робіць Мірскі замак адным з найбольш адметных замкаў у Еўропе.У снежні 2010 года пасля актыўных рэстаўрацыйных работ Мірскі замак быўадкрыты для турыстаў. Аднак абнаўленне замкавага комплексу Мір прадаўжаецца і цяпер.

Brest Fortress

Brest Fortress, one of the most important places in Belarus and became a key symbol of Soviet resistance in World War 2

Brest Fortress was built in the 1830s-early 1840s at the meeting-point of the rivers Bug and Mukhavyets.

There is a citadel at the centre of the fortress, linked to three artificial island fortifications by bridgeheads: Kobrin fortification (north-eastern side), Terespol fortification (Western Island), Volyn fortification (south-eastern island)

The fortress was captured by the German army in 1915 and after World War 1 remained within Polish territory. In 1930 it became infamous as a prison in Poland in the aftermath of the Brest Elections.

In 1939 Brest Fortress was assigned to the Soviet Union. It earned the title of Hero Fortress for the courage demonstrated by Soviet soldiers when they fought against the German army in 1941. Whilst the Nazis took the town of Brest – 90% of which was destroyed in the fighting – the two regiments garrisoned inside the fortress held out.

For the people of Belarus, Brest Fortress remains a famous symbol of the Soviet resistance during World War 2.

Brest Fortress is one of the most important places to see in Belarus and by far the largest tourist attraction in Brest.

Мемарыяльны комплекс "Брэсцкая крэпасць-герой"

Брэсцкая крэпасць – адно са знакавых месц Беларусі, сімвал савецкага супраціўлення ў час другой сусветнай вайны

Брэсцкая крэпасць была пабудавана ў 30-я – пачатку 40-х гадоў XIX стагоддзя каля перакрыжавання рэк Заходні Буг і Мухавец 

У цэнтры крэпасці размешчана Цытадэль, або Цэнтральнае ўмацаванне, якое мастамі звязана з 3 штучнымі астраўнымі ўмацаваннямі. Гэта: Кобрынскае ўмацаванне (паўночна-ўсходні бок), Цярэспальскае ўмацаванне (заходні бок), Валынскае ўмацаванне (паўднёва-ўсходні востраў).

Са жніўня 1915 г. і да канца Першай сусветнай вайны Брэсцкая крэпасць была занята германскімі войскамі.

У 1939 г. Брэсцкая крэпасць была перададзена Савецкаму Саюзу.

22 чэрвеня 1941 г. гарнізон крэпасці прыняў першыя ўдары нямецка-фашысцкіх захопнікаў і больш як месяц трымаў абарону ў поўным акружэнні. У пасляваенны час за мужнасць і гераізм, праяўленыя абаронцамі крэпасці ў час яе абароны, цытадэль атрымала ганаровае званне «Крэпасць-герой».

Для народа Беларусі Брэсцкая крэпасць з’яўляецца выдатным сімвалам супраціўлення ў час Вялікай Айчыннай вайны.

Брэсцкая крэпасць - адно з тых мясцін, якое варта наведаць у Беларусі, і самая буйная славутая турыстычная мясціна ў горадзе Брэсце.

Polotsk

Polotsk was founded in 862 and not only is it the oldest town in the country, it is one of the oldest in the whole Slavic region, making it a popular tourist attraction in Belarus.

The town is located 250km north of Minsk in the Vitebsk region of Belarus.

In its eventful history the town has endured Viking incursions from the north, fought against crusaders and had been occupied numerous times.

Polotsk became the centre of Christianity during the first Russian state of Rus. The town was a birthplace for the first Belarusian canonized woman Euphrosyne of Polotsk.

In the 10-13th centuries Polotsk was the centre of the powerful Polotsk Duchy. In 1307 the town became part of the Grand Duchy of Lithuania. Belarusian first printer and enlightener Frantsysk Skorina was born here as well.Ivan the Terrible conquered the town in 1563. Polotsk was returned to Lithuania in 1578. Two decisive battles of the Napoleonic wars were fought in Polotsk in 1812.

Occupied by the Nazis in 1941, it was liberated in 1944 by the Soviet Red Army.

The town is dominated by the Cathedral of Saint Sophia in the centre. Originally built between 1044 and 1066. Polotsk is one of the most beautiful towns in Belarus, enjoying an attractive riverside location on the River Western Dvina.

Полацк

Першыя згадванні пра Полацк датуюцца 862 годам. Гэта адзін з найстаражытнейшых гарадоў не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім Усходнеславянскім рэгіёне, што робіць яго прывабным для турыстаў.

Горад размешчаны прыкладна за 250 км на поўнач ад Мінска ў Віцебскай вобласці Беларусі.

За сваю гісторыю горад перажыў уварванні вікінгаў, паспяхова змагаўся супраць крыжаносцаў, не раз быў акупіраваны войскамі розных заваёўнікаў.

Полацк стаў адным з цэнтраў хрысціянства на ўсходнеславянскіх землях. Тут нарадзілася асветніца Ефрасіння Полацкая – першая жанчына Беларусі, прылічаная да ліку святых.

У X–XIII стагоддзях Полацк быў цэнтрам Полацкага княства. У 1307 годзе горад увайшоў у склад Вялікага княства Літоўскага. Тут нарадзіўся беларускі першадрукар і асветнік Францыск Скарына. У 1563 годзе горад быў заваяваны войскамі Івана Грознага. У 1579 годзе Полацк вернуты ў склад Вялікага княства Літоўскага. У 1812 годзе каля Полацка адбыліся буйныя бітвы напалеонаўскіх войскаў з рускімі войскамі. 16 ліпеня 1941 года акупіраваны нямецкімі войскамі, 4 ліпеня 1944 годавызвалены Чырвонай Арміяй.

Над горадам узвышаецца Сафійскі сабор, пабудаваны ў перыяд 1044–1066 гг. Полацк – адзін з найпрыгажэйшых гарадоў Беларусі. Ён размешчаны ў маляўнічай мясціне, дзе рака Палата ўпадае ў Заходнюю Дзвіну.

Mogilev Drama theatre

Drama theatre was built in 1886 - 1888 (architect Kamburov). The building was built in record time for that period of time (two years) and its complete overhaul was carried out only 100 years later. Our drama theatre building was built mainly by donation from guberniya residents.There are not many theaters in Belarus, which were visited by people who were actually making the history and became part of it, among them tsar Nicholas II and many other men of the day. The theatre was the only big cultural centre, that’s why members of the General Headquarters and its guests together with the Emperor went to the theatre to watch operettas and first motion pictures. After February revolution and further October revolution our drama theatre was visited by Kerenskiy, Kolchak, Dzerzhinskiy.Yanka Kupala and Yakub Kolas also attended the performances here.In 1985 the Ministry of Cultural Affairs of Belarus suggested to demolish the theater and build a new one in its place. But public opinion was against it. So the theatre was closed for reconstruction, which lasted for over 15 years and only in the year of 2000 the theatre was put in service. On September 23, 2003, the day of opening of new season a bronze sculpture of the 18th century lady with a little dog was installed in front of the theater. This very charming and touching piece of work made by sculptor Vladimir Zhbanov is a great supplement to the theatre square.

Прыпынак трэці – Магілеускі драматычны тэатр

Драматычны тэатр быў пабудаваны ў 1886-1888 гадах (архітэктар Камбураў). Будынак быў узведзены ў рэкордны тэрмін – усяго два гады, а яго капітальны рамонт быў здзейснены толькі праз 100 год. Да таго ж тэатр быў пабудаваны толькі на ахвяраванні губернскіх гараджан.Не так шмат тэатраў у Беларусі, якія наведвалі людзі, якiя стваралi гісторыю і былi  яе часткай, сярод іх цар Мікалай II і іншыя знакамітыя людзі таго часу. Тэатр быў адзіным культурным цэнтрам у горадзе, вось чаму члены Стаўкі Галоўнакамандуючага, іх госці разам з імператарам глядзелі там п’есы i першыя кінафільмы. Пасля Лютаўскай, а потым і Кастрычніцкай рэвалюцыі тэатр наведвалі Керанскі, Калчак, Дзяржынскі.Янка Купала і Якуб Колас таксама былі гасцямі Магілеўскага тэатра.У 1985 годзе Міністэрства культурных спраў прапанавала разбурыць тэатр і пабудаваць новы на старым месцы, але жыхары горада былі супраць гэтага. Таму тэатр быў закрыты на рэканструкцыю і толькі праз 15 гадоў, у 2000 годзе, зноў уведзены ў эксплуатацыю.А 23 верасня 2003 года, у дзень адкрыцця новага сезону, на прыступках тэатра была ўстаноўлена бронзавая скульптура дамы 18 стагоддзя з маленькiм сабачкам скульптара Уладзіміра Жбанава. Скульптура з’явілася цудоўным дапаўненнем тэтральнай плошчы.

Trinity Suburb

Trinity Suburb is a beautiful and unique corner of the old Minsk, which is now one of the most favorite places of Minsk dwellers and guests. The occupation of the territory according to the archaeological data has begun in the X century. At the beginning of the XVI century on a hill overlooking Svisloch Trinity church and monastery arose. The upland and the city suburb, which began to form, got the name from them. In the XVI - XVII centuries this was one of the two pottery centers in Minsk for the production of tiles. People of middle class - artisans, merchants, peasants and soldiers lived in the suburbs.A fire of 1809 destroyed all the wooden buildings of Trinity suburb, after which the plan was oppressed to the canons of classicism.Houses and patios evoke the atmosphere of the first half of the XIX century, however, many of the buildings have basements and first floors, relating to an earlier time.Many museums, exhibition halls and cultural institutions are concentrated in the area of the suburbs. Even the interior of bookshops, cafes and some shops of the suburb capture the spirit of bygone centuries.

Траецкае прадмесце

Траецкае прадмесце – чароўны куток старога Мiнска, якi зараз з’яўляецца адным з самых любiмых месц жыхароў і гасцей горада. Адпаведна археалагiчным звесткам засяленне гэтай тэрыторыi пачалося яшчэ ў 10 стагоддзi. У пачатку 16 стагоддзя на Траецкай гары была размешчана царква Святой Тройцы i манастыр. Гарадское прадмесце, якое пачало ўзнiкаць побач, i атрымала сваю назву ад гэтай царквы. У 16-17 стагоддзях раён быў цэнтрам керамікі і славіўся вырабам мазаікі. Ён  вылучаўся неаднастайным саслоўным складам насельніцтва – тут жылі рамеснікi, гандляры, сяляне і салдаты. Старажытная планіроўка прадмесця заставалася без змен да пачатку 19 стагоддзя,  калі падчас вялікага пажару 1809 года згарэла практычна ўся забудова Траецкай гары. Пасля пажару будаўнiцтва вялося ў адпаведнасці з законамі класіцызму.Зараз дамы i двары прадмесця адлюстроўваюць атмасферу першай паловы 19 стагоддзя. Але многія будынкі маюць падмуркі і першыя паверхі нават больш ранніх часоў.Многія музеi, выставачныя залы і культурныя ўстановы размешчаны ў Траецкім прадмесці, і нават кнігарні, кафэ і крамы захоўваюць дух мінулых стагоддзяў.

Well, dear friends, that’s all for today. If you have any comments or questions to us, if you wish to know something new about the history and culture of Belarus or maybe you plan to visit our beautiful country - please tell us. We will look forward to your questions!

Thanks for staying with us! We’ll hope to meet you again, good bye!

Такім чынам, дарагiя сябры, гэта ўсё на сёння. Калi вы маеце якія-небудзь каментарыi або пытаннi да нас, калi вы жадаеце даведацца аб чымсцi новым з гiсторыi i культуры Беларусi або мабыць вы плануеце наведаць нашу прыгожую страну, калi ласка, скажыце нам.Мы будзем з нецярпеннем чакаць вашых пытанняў!

Дзякуй, штоправялі гэты час з намі! Мы спадзяемся, што сустрэнемся з вамiзноў, да пабачэння!